Frezowanie komina

Frezowanie komina (inaczej rozwiercanie komina) jest czynnością, która ma na celu poszerzenie średnicy przewodu kominowego. Stosunkowo często pojęcie frezowania kominów jest mylone z uszczelnianiem kominów, lecz są to całkowicie odmienne procesy. Ich wspólnym elementem jest oczyszczenie wnętrza przewodu kominowego, jednakże uszczelnienie komina służy zabezpieczeniu go przed przedostawaniem się przez ściany komina lotnych substancji trafiających do komina z kotła C.O. w procesie spalania, z których większość jest wybitnie niebezpieczna dla ludzi.

Natomiast frezowanie komina polega na usunięciu części ścian przewodu kominowego specjalną obrotową frezarką, która jest wprowadzana do kanału kominowego. Robi się to aby poszerzyć średnicę przewodu dymowego. Średnica przewodu kominowego ma bezpośredni wpływ na ciąg komina. Wewnątrz komina zachodzi zjawisko przemieszczania się lżejszego cieplejszego powietrza (które trafia z kotła) w górę przewodu z powodu różnicy gęstości powietrza zimnego i ciepłego. Szersza średnica przewodu kominowego może być wymagana przykładowo w przypadku instalacji mocniejszego kotła centralnego ogrzewania. Producenci kotłów C.O. podają minimalny przekrój komina jaki jest wymagany do efektywnej pracy kotła. Innym przypadkiem kiedy niezbędne jest frezowanie kominów jest instalacja wkładu kominowego w kanale kominowym. Jeżeli średnica przewodu kominowego jest za mała by zainstalować wkład należy ją poszerzyć przez frezowanie. Wkłady kominowe są konieczne w wypadku ogrzewania kotłami gazowymi (efektem ubocznym spalania gazu jest wytwarzanie kwasów, które reagują ze ścianami przewodu kominowego) lub nowoczesnych i wydajniejszych kotłów na paliwa stałe, które pracują na niższych temperaturach niż staromodne kotły zasypowe, a co się z tym wiąże może dojść do skraplania się pary wodnej wewnątrz przewodu kominowego.

Zaletą frezowania jest fakt, że nie trzeba demontować całego komina (co bywa praktycznie niemożliwe w budynkach, w których komin jest integralną częścią konstrukcji budowli). Frezarka może obciąć do 1/3 grubości cegły co zapewnia stabilność konstrukcji. Wszelki gruz powstały podczas frezowania zostaje usunięty przez wyczystki znajdujące się na dole komina. Czas frezowania komina zależny jest od jego długości i twardości cegieł, przeciętnie cały proces można zakończyć podczas jednego dnia roboczego.

Previous Entries Stop paleniu mokrym drzewem! Next Entries Czym jest rekuperacja?